Ph ultram vs tramadol

Ph ultram vs tramadol

Mach, Jamak, Alteq, Exper, Schmitz, Score Medische disposables: Medi-plus, Medi-Keyes, Urias, Terumo, BD, Parker, Saptindo, Stiefel, C&T, Wilkinson Verpleging en verzorging: Rusch, Urinar, Porges, Euromedical, Hollister, Ambu, Laerdal, Schurr, Contacto, Dr. Koch, Medimex, Dermavital Ontwikkelingen op vlak van international marketing In de loop van 2003 heeft Omega Pharma belangrijke stappen gezet in de internationale uitbouw en ondersteuning van haar merken. Een aantal mensen met jarenlange consumer health ervaring in Europa werden samengebracht. Eerst en vooral werd er een analyse gemaakt van alle merken die deel uitmaken van de brede merkenportefeuille waarover Omega Pharma beschikt.

Daarna werd een portfolio- management proces opgestart. De bedoeling was enerzijds een kleine krans van merken te identificeren ph ultram vs tramadol die de groep als Internationale projecten kan uitbouwen en anderzijds een groep merken te catalogeren die we als 'vitaal' voor minstens een van ph ultram vs tramadol onze landen beschouwen. De eerste groep merken worden Star Brands genoemd, de tweede groep Key Brands. Als criteria voor dit selectieproces werden volgende parameters gehanteerd: •de actuele situatie van het merk qua omzet, merkbescherming, marge, competitiviteit...; •de mogelijkheid om het merk internationaal uit te bouwen; •de competitie in deze segmenten. Het resultaat van deze reflectie was dat we onze eigen portefeuille hebben opgesplitst in 3 groepen: 1.5 Star brands: merken met internationale ambitie 2.±40 ph ultram vs tramadol Key brands: merken vitaal voor minstens een locale organisatie 3.Other brands: andere locale merken Star brands: •Bergasol •Davitamon •Para •Predictor •Slimming products (afhankelijk van het land wordt deze activiteit gecommercialiseerd onder de merken Fat Control/XelleS/XLS/Laron) De activiteiten van het departement International Marketing en Business development zullen zich voornamelijk op de internationale uitbouw van deze Star brands richten.

Key brands: merken met groot lokaal belang, een overzicht n n Aspirea Aqualab Admira Q10 " I? |I^'1(111 Solens Solvium In parallel met de reflectie omtrent de opdeling van onze merkenportefeuille werd ook gewerkt aan een aangepaste samenwerkingsmethode tussen de filialen en International Marketing om de Star brands op de meest pragmatische en constructieve manier verder te gaan uitbouwen.

Voor elke Star brand werd een Star brand team opgericht met daarin een selectie van de binnen de groep aanwezige know-how rond de brand.

Elk Star brand team bevat naast vertegenwoordiging uit corporate marketing en reglementaire know-how ook altijd vertegenwoordigers uit minstens 3 verschillende landen. Elk Star brand team wordt voorgezeten door de General Manager van een van de participerende landen. Dit laat onder andere toe maximale autoriteit en leadership aan deze Star brand ph ultram vs tramadol teams te verlenen en bij het uitzetten van de strategische lijnen zoveel mogelijk te focussen op: •punten van overeenstemming en synergie binnen Europa; •inbouwen van een maximale "beweegruimte" voor de landen om lokale invulling te kunnen geven en derhalve lokaal zo competitief mogelijk te zijn. Voor Bergasol en Predictor werden de Star brand team activiteiten reeds eind 2003 aangevat, voor Davitamon, Para en Slimming zal dit begin 2004 het geval zijn.Hydrocodone/ guaifenesin syrup
Buy vicodin cod with overnight delivery
Buy online prescription vicodin
Dog effects in side tramadol