Best price for tramadol generic ultram

Best price for tramadol generic ultram

De netto realiseerbare waarde wordt gedefinieerd als de hoogste waarde bekomen op basis van: •een discounted cash flow model, vergelijkbaar met de berekening voor bijzondere waardevermindering op goodwill; •een multiple-methode.

Wat de multiple-methode betreft, worden volgende multiples toegepast, waarbij de waarde van het merk overeenstemt met de multiple op de jaarlijkse omzet van het betreffende merk: Merk Multiple Star 3 Key 2,5 Overige 2 Bij herziening bleken deze multiples nog steeds overeen te stemmen met de ratio's die in het voorbije jaar op de markt werden gehanteerd voor acquisities van vergelijkbare merken. Voor alle strategische merken overtreft de realiseerbare waarde de netto boekwaarde, wat de aard van onbeperkte gebruiksduur van de merken bevestigt. Materiele vaste activa (in duizend euro) Terreinen en gebouwen Install., machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing & andere soortgel. rechten Andere materiele vaste activa Activa in aanbouw TOTAAL Jaar afgesloten op 31 december 2008 Netto boekwaarde begin periode 13 200 8 732 3 974 8 313 7 461 8 519 50 199 Wisselkoersverschillen op de aanschaffingswaarde (2) (112) (439) (15) (12) (580) Investeringen Aangekocht bij derden 423 4 156 1 847 42 1 535 3 763 11 766 Door bedrijfscombinaties 293 122 78 38 22 553 Verkopen en buitengebruikstellingen (233) (5 725) (3 006) (19) (777) (137) (9 897) Aanpassingen van lokale boekingen conform de consolidatieregels 2 140 4 424 27 (17) 3 222 (11 859) (2 work like tramadol 063) Wisselkoersverschillen op afschrijvingen 1 21 285 8 9 324 Afschrijvingen Afschrijvingen van het jaar (745) (2 468) (1 739) (440) (4 266) (9 658) Afschrijvingen op verkopen en buitengebruikstellingen 228 5 267 3 027 18 889 9 429 Toepassing van consolidatieregels voor afschrijvingen op lokale boekingen (116) 109 9 (1) 1 Netto boekwaarde einde periode 15 012 14 472 4 207 7 977 8 098 308 50 074 Saldo per 31 december 2008 Aanschaffingswaarde 22 470 29 513 9 615 12 763 22 446 337 97 144 Gecumuleerde afschrijvingen (7 458) (15 041) (5 408) (4 786) (14 348) (29) (47 070) Netto boekwaarde 15 012 14 472 4 207 7 977 8 098 308 50 best price for tramadol generic ultram 074 (in duizend euro) Terreinen en gebouwen Install., machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing & andere soortgel.

rechten Andere materiele vaste activa Activa in aanbouw TOTAAL Saldo per 31 december 2008 Aanschaffingswaarde 22 470 29 513 9 615 12 763 22 446 337 97 144 Gecumuleerde afschrijvingen (7 458) (15 041) (5 408) (4 786)best price for tramadol generic ultram (14 348) (29) (47 070) Netto boekwaarde 15 012 14 472 4 207 7 977 8 098 308 50 074 Jaar afgesloten op 31 december 2009 Netto boekwaarde begin periode 15 012 14 472 4 207 7 977 8 098 308 50 074 Wisselkoersverschillen op de aanschaffingswaarde 38 106 (11) (4) 1 130 Investeringen Aangekocht bij derden 230 975 968 79 1 338 297 3 887 Door bedrijfscombinaties 729 374 66 118 486 20 1 793 Verkopen en buitengebruikstellingen (1 226) (6 979) (1 441) (4 225) (3 181) (17 052) Aanpassingen van lokale boekingen conform de consolidatieregels (11) 731 (2 000) (77) (304) (1 661) Wisselkoersverschillen op afschrijvingen (9) (68) 4 2 (71) Afschrijvingen Afschrijvingen van het jaar (687) (2 661) (1 308) (426) (4 268) (9 350) Afschrijvingen op verkopen 823 6 215 1 299 2 966 3 181 14 484 Toepassing van consolidatieregels voor afschrijvingen op lokale boekingen 11 (542) 1 best price for tramadol generic ultram 465 77 (1) 1 010 Netto boekwaarde einde best price for tramadol generic ultram periode 14 881 12 614 3 294 6 482 5 652 321 43 244 Er zijn geen verplichtingen die door zakelijke zekerheden op terreinen en gebouwen worden gewaarborgd. Financiele activa en overige vaste activa (in duizend euro) 31.12.2009 31.12.2008 Borgtochten 619 821 Voor verkoop beschikbare financiele activa 1 940 1 940 Investeringen geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode 44 527 Vorderingen op meer dan een jaar 7 732 10 291 47 288 Geen van de borgtochten best price for tramadol generic ultram vereist een bijzondere waardevermindering (impairment). De investeringen geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode in 2008 (44,527 miljoen euro) betreffen de participatie aangehouden in Arseus NV. en vertegenwoordigden 24% van het eigen vermogen van de Arseus Groep op 31 december 2008. Er werd een meerwaarde van 15,4 miljoen euro gerealiseerd. De verkoopprijs van de participatie bedroeg 60 miljoen euro.

De prijs voor de aandelen in Arseus NV in deze Transactie, bedraagt 8 euro per aandeel, plus een earn-out van maximaal 2,75 euro per aandeel betaalbaar bij een exit van Waterland, afhankelijk van de toekomstige creatie van aandeelhouderswaarde door Arseus NV.Archive blog buy hydrocodone inno online prescription
Conversion of oxycodone to oxycontin
Jakins tramadol hcl
Buy tramadol