Oxycontin benadryl

Oxycontin benadryl

Op basis van een kennisgeving ontvangen op 14.01.02 bezit Couckinvest NV, de holdings- oxycontin benadryl maatschappij van Marc Coucke, 7.417.234 aandelen of 26,41 % van de aandelen per 31 december 2003 en is als dusdanig oxycontin benadryl de belangrijkste referentie-aandeelhouder van Omega Pharma. Op basis van een kennisgeving de dato 15.12.03, houdt Deutsche Bank AG Group 899.383 aandelen of 3,2 % van de aandelen (per 31 december 2003). Aandelen toebehorend aan ex-eigenaars van overgenomen bedrijven onder lock up verte- genwoordigen ongeveer 1,48 %.

Deze lock ups verstrijken over oxycontin benadryl een periode van 1 tot 5 jaar na overname. De overige 68,91 % van de aandelen zijn in handen van het publiek, waaronder een belang- rijk gedeelte in handen is van Belgische en buitenlandse institutionele investeerders en een aantal, vooral Belgische, apothekers. Inkoop eigen aandelen Overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen en de machtiging van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 juli 2003, bekend- gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2003, heeft de Raad van Bestuur op 28 oktober 2003 beslist om, in het belang van de vennootschap en gelet op de marktomstandigheden over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen.

Gedurende het boekjaar 2003 werden 508.052 eigen aandelen verkregen tegen een gemiddelde prijs van 24,08 EUR.

Het totaal aantal eigen aandelen dat de vennootschap per 31 december 2003 in portefeuille houdt, bedraagt 533.052 en vertegenwoordigt 1,9 % van het maatschappelijk kapitaal op 31 december 2003. Aandeelhoudersovereenkomst Er bestaan geen aandeelhoudersovereenkomsten. Koersevolutie en volume De gemiddelde koers over 2003 bedroeg EUR 23,65 met als hoogste niveau EUR 29,00 en als laagste niveau EUR 13,35.

Het gemiddeld dagvolume over 2003 bedroeg 85.121 stuks. Het aandeel Omega Pharma maakt deel uit van de volgende indexen: BEL20, Vlam 21 Index en Next Prime Segment van Euronext. , ^ Koers Omega Pharma Vergelijkende grafiek Omega Pharma aandeel, BEL 2u volume en BEL 20 sinds 31.07.98 Gemiddeld maandelijks volume VO O O o' o o o CO o o o' o o o o' o' o o o CO o o o o o o o o o o o' O O O ooooooooo OOOOOOOOO^1 NJWJ^UION'^JCO'OO ooooooooo NJt-Oj^UiO'^JCO'OO^NJ^NJWj^UiO'^JCO'OO K)W^UiOv^COOO-'K)-'lv)W^ 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooo ^^NJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJWWWWWWWWWWWW-I^-I^-I^-I^ Uj Oo Beschrijving van de activiteiten Historiek 36 Structuur van de groep 43 Business units 43 Personeel 44 Organisatiestructuur 46 Beschrijving van de producten en activiteiten 48 Positionering 48 Relatie met andere sectoren 50 Uitbreiding van de core business 51 Business units 52 Resultaten 54 Beschrijving van de business units 56 1.Business-to-consumer Belgie 56 2.Business-to-consumer Frankrijk 62 3.Business-to-consumer Europa 72 a.Nederland 74 b.Duitsland 76 c.Verenigd Koninkrijk 77 d.Spanje 78 e.Portugal 79 f.Griekenland 80 4.Business-to-business apotheken 81 5.OmegaSoft 86 6.Omega Dental 92 7.Omega Medical 97 Ontwikkelingen op vlak van internationale marketing 109 Historiek Omega Pharma werd opgericht in de vorm van een CV in 1987 door Marc Coucke en een studiegenoot Farmacie, met een geplaatst kapitaal van EUR 750.Hydrocodone acetaminophen 10 650
Hydrocodone pain meds
Hydrocodone 10 mil 325
Cost get helping in low oxycontin patient program purdue
Buy hydrocodone online no rx