Hydrocodone bitartrate and apap

Hydrocodone bitartrate and apap

Strategie in uitvoering In de loop van 2007 heeft Omega Pharma aanzienlijke vooruitgang gemaakt met de uitvoering van de strategie die op de vorige pagina staat beschreven.

Omzet 2007 in miljoen euro Export/varia 20,3 Autonome groei •De huidige Star Brands werden verder uitgerold. Zo werd het uitgebreide Predictor-assortiment van thuisdiagnostica door quasi alle dochterondernemingen op hun respectieve markten geintroduceerd. In de Scandinavische landen werd Wartner, dat hier tot 2006 om historische redenen via een distributeur werd verdeeld, door de eigen organisaties met succes gelanceerd.

In het Verenigd Koninkrijk werd Lyclear in de Paranix-formule (zonder insecticiden) op de markt gebracht. •Met de acquisitie van Persee Medica versterkte Omega Pharma zijn merken- portefeuille met Silence, het innovatieve middel tegen snurken. Persee Medica had Silence al op de markt gebracht in Frankrijk en green generic xanax Omega Pharma gaat deze nieuwe Star Brand nu in alle landen waar de Groep actief is, introduceren. •In 2007 werden ook de nodige voorberei- dingen op het vlak van registratie, premarketing enzovoort getroffen opdat de Groep in 2008 drie Star Brands op de markt kan brengen piracetam ritalin in Centraal en Oost-Europa. Geografische expansie •In januari 2007 werd de overname van Bittner hydrocodone bitartrate and apap Pharma afgerond waardoor de Groep voet aan de grond kreeg in Centraal en Oost-Europa, met als zwaartepunten Rusland en Oekraine. •Dankzij deze acquisitie hydrocodone 325mg haalde Omega Pharma in 2007 al 69,4 miljoen euro omzet in de Emerging Markets ten opzichte van de 16,5 miljoen euro die de exportactiviteiten in 2006 vertegenwoordigden.

•Met de wezenlijke versterking van de balans- situatie ten gevolge van de beursintroductie van Arseus beschikt Omega Pharma over de nodige middelen voor eventuele verdere geografische expansie binnen Europa. Optimalisatie van de productmix •Voor de belangrijkste productfamilies werd telkens de nationale organisatie die over de meeste expertise terzake beschikt, aange- steld tot ontwikkelingscentrum voor de gehele Groep.

Door te werken in project- groepen kunnen de verschillende lokale verantwoordelijken hun inbreng geven opdat er optimaal kan worden geanticipeerd op de noden van de lokale consument in elk land. •In de loop van 2007 werden ook hydrocodone bitartrate and apap de synergiemogelijkheden op het vlak van bevoorrading en productie gedetailleerd in kaart gebracht. Uitbouw van Star Brands •Door te focussen op de Star hydrocodone bitartrate and apap Brands kon de gemiddelde brutomarge van de Groep worden opgetrokken van 53% in 2006 tot 57% in hydrocodone bitartrate and apap 2007. •In 2007 werd de marketingpositionering van de afslankingsproducten in de verschil- lende landen op elkaar afgestemd. Voor de nieuwe versies binnen deze categorie werd meteen een uniforme visuele merkidentiteit ingevoerd.

•De centrale aanpak voor Star Brands zoals Wartner, Paranix, Predictor en XLS werd met succes voortgezet in 2007. Ook Silence krijgt als nieuw Star Brand een prominente plaats in de centrale aanpak.Buy cheap vicodin no prescription
I order vicodin online
Buy online hydrocodone with a money order
Phentermine record viagra xanax