Hydrocodone lotrel

Hydrocodone lotrel

•9 maart 2007: vernietiging hydrocodone lotrel van 1.000.000 ingekochte eigen aandelen zonder kapitaal- vermindering, waardoor het totale aantal aandelen op 26.146.641 werd gebracht. •6 juli 2007: creatie hydrocodone lotrel van 49.907 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefe- hydrocodone lotrel ningen van warrants, waardoor het totale aantal aandelen op 26.196.548 werd gebracht, en bijhorende kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waardoor het maatschappelijk kapitaal op 16.444.353,0 euro en de uitgiftepremies op 349.472.778,15 euro werden gebracht. •7 september 2007: creatie van 6.250 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefeningen van warrants, waardoor het totale aantal aandelen op 26.202.798 werd gebracht, en bijhorende kapitaalverhoging binnen het toegestane com drugs treatments tramadol side kapitaal waardoor het maatschappelijk kapitaal op 16.448.276,13 euro en de uitgiftepremies op 349.767.064,40 euro werden gebracht.

•7 december 2007: creatie van 3.050 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefeningen van warrants, waardoor het totale aantal aandelen op 26.205.848 werd gebracht, en bijhorende kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waardoor het maatschappelijk kapitaal op 16.450.190,62 euro en de uitgiftepremies op 349.884.137,56 euro werden gebracht. •6 februari 2008: creatie van 2.120 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefeningen van warrants, waardoor het totale aantal aandelen op 26.207.968 werd gebracht, en bijhorende kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waardoor het maatschappelijk kapitaal op 16.451.521,34 euro en de uitgiftepremies op 349.923.659,73 euro werden gebracht.

De meest recente situatie is telkens terug te vinden op de corporate website (www.omega- pharma.be), in het Investor Center, onder de rubriek Info voor aandeelhouders. Structuur van het aandeelhouderschap en kennisgevingen van deelneming Op basis van de kennisgevingen van deelneming die de Vennootschap tot op 31 maart 2008 heeft ontvangen, en rekening houdend met de noemer op datum van 31 maart 2008, ziet het aandeelhouderschap van Omega Pharma NV er als volgt uit: Basis effectieve stemrechten effectieve en toekomstige stemrechten (fully diluted) Couckinvest hydrocodone lotrel NV en Marc Coucke (kennisgeving van 2 oktober 2007) 7 471 746 (28,51%) 7 476 746 (28,29%) Goldman Sachs International Group (kennisgeving van 26 juli 2007) 1 307 780 (4,99%) 1 307 780 (4,95%) Omega Pharma NV - eigen aandelen (kennisgeving van 26 december 2007) 1 338 538 (5,11%) 1 338 hydrocodone lotrel 538 (5,07%) Publiek 16 089 904 (61,39%) 16 304 453 (61,69%) Totaal 26 207 968 (100%) 26 427 517 (100%) De Vennootschap ontving tevens een afschrift van de aanmeldingen van Couckinvest NV en de heer Marc Coucke aan de CBFA krachtens artikel 74, §6 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Uit deze aanmeldingen blijkt dat Couckinvest NV en M. Coucke op 1 september 2007 respectievelijk 7.922.501 en 11.245 effecten met stemrecht van Omega Pharma NV aanhielden - zijnde 7.933.746 effecten in onderling overleg. Op basis van het totale aantal van 26.196.548 effecten met stemrecht op 1 september 2007 stemt hun participatie overeen met 30,29%.Buy hydrocodone line
Hydrocodone ffor psychiatric use
Foreclosure phentermine viagra xanax