Blue phentermine viagra xanax

Blue phentermine viagra xanax

KOL uppfyller definitivt kraven att vara en dodlig sjukdom utan effektiv behandling, vilket tydligt framgar av att KOL ar vastvarlden ^arde vanligaste dodsorsak. Om PharmaLundensis Proof of concept-studie ger goda behandlingsresultat bor IodoCarb(r) saledes uppfylla alla krav for att beviljas Fast track- status, och styrelsen bedomer i detta new phentermine order phentermine fall mojligheterna att erhalla Fast track-status som mycket goda. Bolaget avser efter aspx entry mt online tb this trackback trackback tramadol genomford Proof of concept-studie att ansoka om Fast track-registrering av IodoCarb(r) hos blue phentermine viagra xanax den europeiska lakemedelsmyndigheten (EMA). Fast track-status innebar manga fordelar; " tiden fram till registrering av ett nytt lakemedel, som i normala fall tar cirka blue phentermine viagra xanax sex till atta ar, kan kortas ner betydligt, och kan ibland genomforas pa sa kort tid som tre ar, " kraven pa dokumentation for substansen reduceras kraftigt, " antalet patienter som maste testa substansen i de olika kliniska studierna sjunker kraftigt, " bolaget kan ha en kontinuerlig diskussion med Lakemedelsverket for att direkt fa upplysningar om vilken dokumentation myndigheten kraver.

24 For att illustrera forestaende kliniska studier och regulatoriska handelser presenteras foljande forenklade illustration. Notera att tidsangivelserna i illustrationen baseras pa av styrelsen gjorda grova uppskattningar blue phentermine viagra xanax och att dessa tider kan komma att avvika fran vad som presenteras. Noterbart ar aven att tidsangivelserna forutsatter att IodoCarb(r) erhaller Fast track-status hos EMA (ioffer com si phentermine reductil se ovan). Q3-Q4 2010 (A) 2011 GMP-produktion av IodoCarb(r) genomfors, vilket bedoms ta cirka tre manader.

Ansokan till Lakemedelsverk och Etiknamnd om tillstand att fa genomfora studien fardigstalls och lamnas in. Q1-Q2 2011 (B) Proof of concept-studie genomfors (40 patienter). Om substansen uppvisar tillrackligt goda behandlingseffekter ansoker Bolaget efter denna studie, under sommaren 2011, om Fast track-status blue phentermine viagra xanax for IodoCarb(r) hos Europeiska lakemedelsmyndigheten (EMA). Q3 2011 - Q2 2012 (C) 2012 Dose finding studie (aven kallad Fas Ilb- studie) med 80-100 patienter. Q3 2012 - Q2 2013 (D) Fas III-studie med 200-300 patienter. Detta relativt begransade antalet patienter forutsatter att IodoCarb(r) beviljats Fast track-status, annars kravs fler patienter. Finansieringen av studien kan ske pa flera olika satt: PharmaLundensis genomfor studien i Q3 2012 egen regi, vilket beraknas kosta cirka 20-40 MSEK. Utlicensiering eller forsaljning av Iodo- Carb(r) till ett storre lakemedelsbolag. Ingen till ytterligare finansiering kravs. Q2 2013 Co-development av IodoCarb(r)-projektet med en storre partner. Ingen ytterligare finansiering kravs. (D) " " " 2013 Q3 2013 och framat 2014 (E) Q3 2013 och framat (E) I det fall PharmaLundensis valjer att genomfora Fas III-studien i egen regi, skall det nu beslutas hur forsaljning av IodoCarb(r) skall ske. Ett alternativ ar att satta upp en egen forsaljningsorganisation.

Ett annat alternativ ar att forsaljningen sker genom samarbete med ett medelstort lakemedelsbolag, som har representation pa alla viktiga marknader i varlden. Ett sadant bolag erbjuder sannolikt storre royalty till PharmaLundensis an "big Pharma".Does hydrocodone show on a urinalysis
Mixing xanax and klonopin
Canadian online pharmacy no perscribtion vicodin