Buy cheap vicodin no prescription international, bt hydrocodone ibuprofen tbtev fioricet

Buy cheap vicodin no prescription international

Bedrijfskasstroom: Bedrijfsresultaat: Bruto marge: EBIT: EBITDA: EBT: Financieel resultaat: Gearing ratio: Netto capex: Netto financiele schuld: Netto omzet: Niet-recurrente elementen: Netto resultaat: REBIT: REBITDA: EBITDA, "Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations", Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten, EBIT ("Earnings Before Interests and Taxes") Netto omzet verminderd met aangekochte handelsgoederen, grond- en hulp- stoffen en ook gecorrigeerd voor wijziging in buy cheap vicodin no prescription international voorraden, als percentage van de netto omzet "Earnings Before Interests and Taxes", Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten "buy cheap vicodin no prescription international Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations", Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen, bedrijfskasstroom "Earnings Before Taxes", Winst voor belastingen, Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten Netto financieringskosten, saldo van financieringsopbrengsten en financieringskosten Schuldgraad, Netto-financiele schuld als percentage van het totaal Eigen Vermogen Netto kapitaaluitgaven, Investeringsuitgaven en geproduceerde activa ver- minderd met verkopen en buitendienststellingen De som van langlopende en kortlopende rentedragende financiele verplichtin- gen vermeerderd met afgeleide financiele instrumenten en verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten Opbrengsten (revenue) Eenmalige kosten die buiten de gewone bedrijfsvoering vallen Winst (verlies) van de periode, geconsolideerd resultaat "Recurring Earnings Before Interests and Taxes", Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten gecorrigeerd buy cheap vicodin no prescription international voor niet-recurrente elementen "Recurring Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations", Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen en gecorrigeerd voor alle niet- recurrente elementen Recurrent netto resultaat: Winst (verlies) van de periode, gecorrigeerd voor niet-recurrente elementen Recurrente netto bedrijfskasstroom: Winst (verlies) van de periode vermeerderd met afschrijvingen en waar- deverminderingen en gecorrigeerd voor alle niet-recurrente elementen Recurrente bedrijfskasstroom: Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen en gecorrigeerd voor alle niet-recurrente elementen Schuldgraad: Werkkapitaal: Netto-financiele schuld als percentage van het totaal Eigen Vermogen, "gearing" Voorraad + Handelsvorderingen - Handelsschulden Omega Pharma NV Venecoweg 26 B-9810 Nazareth Tel. +32 (9) 381 02 00 Investor Relations: Chris.vanraemdonck@omega-pharma.be E-mail: info@omega-pharma.be website: www.omega-pharma.be JAARVERSLAG OMEGA PHARMA buy cheap vicodin no prescription international Passie voor INNOVATIE 2008 Inhoudsopgave Profiel van de groep Woord van de Voorzitter Woord van de CEO order phentermine consultation prescription Historisch overzicht 9 10 14 18 21 Een dynamische onderneming in een attractieve sector Kerngegevens De OTC-markt Omega Pharma, een unieke positionering Strategie: duurzaam en rendabel groeien 29 30 2937 Informatie voor de aandeelhouders Basisinformatie voor de aandeelhouder Informatie over het aandeel Corporate governance 57 57136 Jaarrekening 2008 Geconsolideerde jaarrekening 2008 Statutaire jaarrekening 2008 Kerncijfers Geconsolideerde resultaten volgens IFRS (1) In duizend euro 2008 2007 Evolutie 2008/2007 Resultatenrekening Netto omzet 811 283 789 302 +3% Bedrijfskasstroom (EBITDA) (2) 130 148 125 554 +4% Afschrijvingen en waardeverminderingen (DA) -21 672 -16 427 +32% Niet-recurrente elementen -9 901 -23 133 -57% Bedrijfsresultaat (EBIT) 98 575 85 994 +15% Financieel resultaat excl. niet-recurrente financiele lasten -35 827 -34 437 +4% Niet-recurrente wisselkoersverschillen -4 040 Winst uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 58 708 51 557 +14% Belastingen op het resultaat -7 900 -7 869 0% Netto winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 50 808 43 688 +16% Netto winst van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode (24% participatie Arseus) 3 569 2 106 +69% Netto winst van de groep (3) 54 377 45 794 +19% Recurrente netto winst uit voortgezette activiteiten (4) 66 442 65 396 +2% Gemiddeld aantal aandelen (5) 23 673 785 25 799 638 -8% Marktkapitalisatie op 31 december 650 137 1 250 019 Data per aandeel, in euro Recurrente netto winst uit voortgezette activiteiten/aandeel 2,81 2,53 +11% Netto winst /aandeel (3) 2,30 1,78 buy cheap vicodin no prescription international +29% Bruto dividend per aandeel 0,60 0,50 +20% Netto dividend per aandeel 0,45 0,375 +20% Balansgegevens Balanstotaal 1 417 253 1 326 699 Eigen vermogen voor dividenduitkering 600 520 612 166 Netto financiele schuld (6) 433 317 355 176 Werkkapitaal (7) 124 243 96 916 Kernratio's Bruto marge (8) 57% 57% EBITDA (2) -marge 16% 16% Gearing (9) 72% 58% (1)Alle cijfers hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (2)Bedrijfskasstroom (EBIT+DA) voor niet-recurrente elementen maar na corporate kosten.Cheapest phentermine without prescription
Com order scot site xanax
Adipex fr phentermine site xenical
Tylenol 3 vicodin
Phentermine without prescription