Effect of hydrocodone, hydrocodone favicon ico

Effect of hydrocodone

Zij bevatten geen uitgestelde belastingsvorderingen die verbonden zijn aan de IFRS-herwaardering van de swaps en investeringen. De passiva van de segmenten omvatten operationele verplichtingen, maar geen elementen zoals corporate leningen. Materiele vaste activa (in duizend euro) Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair Leasing en & cold water extraction tips hydrocodone andere rollend soortgelijke materieel rechten Andere materiele vaste activa Activa in aanbouw TOTAAL Jaar afgesloten op 31 december 2006 Nettoboekwaarde begin periode 18 790 9 304 7 effect of hydrocodone 089 11 683 5 201 1 330 53 399 Wisselkoersverschillen aan- schaffingswaarde (46) (44) 71 (98) (117) Investeringen Van derden 878 1 006 2 670 908 1 194 3 177 9 832 Door bedrijfscombinaties 2 410 242 182 (22) (6) 2 806 Verkopen (1 642) (1 083) (1 439) (155) (8 439) (229) (12 986) Transfer aanschaffingen 21 112 (105) 26 2 771 (3 574) (748) Wisselkoersverschillen afschrijvingen 26 24 (36) 24 38 Afschrijvingslasten Afschrijvingen van het jaar (1 144) (2 520) (3 415) (874) (3 210) 12 (11 151) Afschrijvingen op verkopen 1 202 1 643 1 395 124 8 264 (12) 12 616 Transfer afschrijvingen 1 29 13 (14) 5 34 Nettoboekwaarde einde periode 20 495 8 713 6 425 11 626 5 764 699 53 723 Saldo per 31 december 2006 Aanschaffi ngswaarde 30 047 31 651 25 618 18 256 15 950 728 122 249 Gecumuleerde afschrijvingen (9 551) (22 938) (19 193) (6 630) (10 185) (28) (68 526) Nettoboekwaarde 20 496 8 713 6 425 11 625 5 764 700 53 723 (in duizend euro) Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing & andere soortgelijke rechten Andere materiele vaste activa Activa in aanbouw TOTAAL Jaar afgesloten op needed no online phentermine prescription 31 december 2007 Nettoboekwaarde begin periode 20 496 8 713 6 425 11 625 5 764 700 53 723 Wisselkoersverschillen aanschaffingswaarde 1 (30) (113) 2 (140) Investeringen Van derden 1 616 3 428 2 171 5 824 4 128 17 167 Door bedrijfscombinaties 1 749 117 461 (85) 114 5 049 7 405 Verkopen (2 924) (1 804) (1 983) (55) (205) (36) (7 007) Transfer aanschaffingen 9 1 674 (1 126) (154) 141 (790) (246) Kosten verbonden aan afgesplitste activiteiten (10 355) (8 559) (13 964) (5 268) (3 386) (531) (effect of hydrocodone 42 063) Wisselkoersverschillen afschrijvingen (1) 2 66 (2) 65 Afschrijvingen Afschrijvingen van het jaar (801) (1 984) (1 847) (444) (3 708) (8 784) Afschrijvingen op verkopen 617 1 851 1 848 96 174 4 586 Transfer afschrijvingen (21) (1 288) 1 300 31 (141) (1) (120) Geaccumuleerde afschrijvingen effect of hydrocodone verbonden aan afgesplitste activiteiten 2 816 6 612 10 736 2 566 2 883 25 613 Nettoboekwaarde einde periode 13 200 8 732 3 974 8 312 7 461 8 520 50 199 Saldo per 31 december 2007 Aanschaffingswaarde 20 142 26 477 11 064 12 694 18 440 8 548 97 365 Afschrijvingen (6 942) (17 745) (7 090) (4 381) (10 979) (29) (47 166) Nettoboekwaarde 13 200 8 732 3 974 8 313 7 461 8 519 50 199 Bankleningen zijn in 2007 gewaarborgd door zakelijke zekerheden op terreinen en gebouwen voor de waarde van 366 duizend euro (in 2006: 1,650 miljoen euro). Vermits alle betreffende bankleningen in 2007 terugbetaald werden, zijn er geen verplichtingen meer die door zakelijke zekerheden op terreinen en gebouwen worden gewaarborgd. Immateriele vaste activa (in duizend euro) Goodwill R&D Conces- sies en octrooien Merken Software Andere TOTAAL Jaar afgesloten op 31 december 2006 Nettoboekwaarde begin periode 454 296 14 996 2 946 245 196 5 932 98 723 464 Wisselkoersverschillen aanschaffingswaarde 531 139 (112) 558 Investeringen Interne ontwikkeling 6 790 484 7 274 Van derden 57 3 548 722 880 1 796 349 7 352 Door bedrijfscombinaties 24 070 25 13 670 1 37 766 Verkopen (19) (334) (4 038) (69) (24) (4 484) Transfer aanschaffingswaarden (368) (343) 590 159 955 (283) 710 Wisselkoersverschillen afschrijvingen (33) (33) Afschrijvingslasten Afschrijvingen van het jaar (5 736) (854) (89) (2 838) (7) (9 524) Door bedrijfscombinaties (25) (1) (26) Afschrijvingen burt com hydrocodone site van verkopen 239 16 52 307 Transfer afschrijvingen 375 (132) (1) (790) (548) Nettoboekwaarde einde periode 478 586 19 956 2 954 255 665 5 522 133 762 816 Saldo per hydrocodone how long 31 december 2006 Aanschaffingswaarde 478 586 29 091 7 398 265 865 15 623 140 796 703 Gecumuleerde afschrijvingen (9 135) (4 444) (10 200) (10 101) (7) (33 887) Nettoboekwaarde 478 586 19 956 2 954 255 665 5 522 133 762 effect of hydrocodone 816 Jaar afgesloten op 31 december 2007 Nettoboekwaarde begin periode 478 586 19 956 2 954 255 664 5 523 133 762 816 Wisselkoersverschillen aanschaffingswaarde (1 854) (283) (7) (2 144) Investeringen Interne ontwikkeling 3 937 625 4 562 Van derden 3 208 99 199 894 138 4 538 Door bedrijfscombinaties 105 041 184 100 124 290 225 1 229 841 Verkopen (125) (851) (719) (428) (913) (34) (3 070) Transfer aanschaffingswaarden 690 (839) 1 076 (606) 158 (72) 407 Kosten verbonden aan afgesplitste activiteiten (136 409) (7 936) (2 577) (168) (6 642) (22) (153 754) Wisselkoersverschillen afschrijvingen 103 3 106 Waardeverminderingen van het jaar (6 300) (485) (52) (1 756) (6) (8 599) Afschrijvingen van verkopen 517 591 356 816 2 280 Transfer afschrijvingen 139 (266) 148 217 238 Geaccumuleerde afschrijvingen verbonden aan afgesplitste activiteiten 2 403 1 200 117 4 370 7 8 097 Nettoboekwaarde einde periode 445 929 14 238 1 972 379 521 3 512 146 845 318 Saldo per 31 december 2007 Aanschaffingswaarde 445 929 26 511 5 377 389 152 9 963 151 877 083 Gecumuleerde afschrijvingen (12 273) (3 404) (9 632) (6 451) (5) (31 765) Nettoboekwaarde 445 929 14 238 1 973 379 520 3 512 146 845 318 Goodwill Goodwill wordt jaarlijks getest op bijzondere waardeverminderingen en wordt geboekt tegen kostprijs min gecumuleerde bijzondere-waardeverminderingsverliezen.Hydrocodone tramadol
Hydrocodone online consultations
Insufflate xanax
Hydrocodone loratab lortab
Hydrocodone bitartrate 5