Phentermine no prescription required next day delivery

Phentermine no prescription required next day delivery

Wij willen ons goed voelen en wij willen er ook (langer) goed uitzien. Algemeen gesproken is de consument ook beter geinformeerd en wordt hij steeds mondiger. Hij wil zijn gezondheid meer in eigen handen nemen, en dus doet hij meer en meer een beroep op OTC-producten. In de groei- markten treden steeds meer consumenten toe tot de middenklasse, die voldoende in- komen heeft om een deel ervan te besteden aan gezondheid- en schoonheidszorg.

Omdat de overheid in vele landen wenst te besparen op de tegemoetkoming in de kosten van geneesmiddelen op voorschrift, vergemakkelijkt ze de toegang tot OTC-producten.

Geneesmid- delen krijgen vandaag sneller en eenvoudiger een statuutwijziging (Rx-to-OTC), en dankzij een gecentraliseerd systeem kunnen OTC- producten gemakkelijker de toelating krijgen om in meerdere landen tegelijk op de markt te worden gebracht. OTC-producten vinden hun weg naar verschillende verkoop- punten buiten de apotheek, al blijft die in continentaal Europa nog altijd het referen- tiepunt. De apotheker wordt geconfronteerd met da- lende inkomsten uit geneesmiddelen op voorschrift, waarvoor de overheid via de sociale zekerheid een tegemoetkoming in de kosten voorziet. De apotheker beseft dat deze da- ling dient gecompenseerd te worden met de omzet uit andere producten, en besteedt daarom meer aandacht aan voorschriftvrije gezondheids- en verzorgingsproducten.

Een substantiele markt die Enkele hoofdcategorieen blijft groeien en talrijke nichesegmenten Omdat er geen eenduidige definitie voor OTC-producten bestaat, kan de marktwaarde van de wereldmarkt voor OTC-producten verschillen naargelang van de bron of de gevolgde methodologie. Gemiddeld wordt de globale OTC-markt, uitgedrukt in consu- mentenprijzen, op 50 tot 75 miljard euro geraamd. Terwijl de Europese OTC-markt meer dan een derde van de globale markt vertegenwoor- digt, zijn het vooral de regionale markten van Zuidoost-Azie en Latijns-Amerika die het snelst groeien. De groei van de Europese markt komt voor een groot deel op rekening van Centraal en Oost-Europa. De belangrijkste productcategorieen in de OTC-markt worden gevormd door: (1) producten tegen hoest en verkoudheden, (2) pijnstillers, (3) vitamines, mineralen en voedingssupplementen, (4) producten tegen maag- en darmstoornissen, (5) huidverzor- gingsproducten, maar ook producten tegen allergieen en middelen om te stoppen met roken. Deze categorieen hydrocodone is the generic ingredient in vertegenwoordigen meer phentermine no prescription required next day delivery dan twee derden van de totale markt. Daarnaast zijn er talrijke kleinere segmenten voor specifieke aandoeningen en kwaaltjes: anti-muggenproducten, afslankingsmiddelen, phentermine no prescription required next day delivery thuisdiagnostica, enzovoort. Andere 10% Huidverzorging 9% Europa 36% Maag- en darm- stoornissen 14% Vitamines Mineralen Voedings- supplementen 15% Andere 26% Hoest en verkoudheden 19% Pijnstillers 17% . Noord-Amerika 22% Zuidoost-Azie/Chin 12% Latijns-Amerika phentermine no prescription required next day delivery 10% Latijns-Amerika 10% Japan 10% Belangrijkste OTC-segmenten Globale OTC markt 50 miljard euro (e) Kleine top in gefragmen- teerde markt met concen- tratie op hoofdcategorieen De belangrijkste deelnemers op de globale OTC-markt zijn in hoofdzaak OTC-divi'sies van belangrijke phentermine no prescription required next day delivery farmaceutische concerns, aangevuld met een paar multinational ondernemingen die vanuit de FMCG-sector (Fast Moving Consumer Goods) de OTC-markt benaderen.

Deze grotere ondernemingen richten zich quasi uitsluitend op de grootste productsegmenten waarin ze in onderlinge concurrentie met elkaar staan.

De laatste paar jaren hechten deze ondernemingen een groter strategisch belang aan hun OTC-acti- viteiten. Aan het andere uiteinde van het spectrum zijn er talloze kleinere nationale onder- nemingen die quasi uitsluitend op hun thuismarkt actief zijn en zich hoofdzakelijk concentreren op dermocosmetische produc- ten en kleinere marktsegmenten.

Onderneming (OTC-divisie) OTC omzet in 2008 (M EUR) % van totaal Belangrijkste merken Johnson & Johnson 12 683 26% Immodium, Neutragena, RoC, Listerine... Procter & Gamble 11 517 18% Oral-B, Prilosec OTC, Vicks, Actonel Novartis 4 592 14% Voltaren, Lamisil, Maalox, Nicotinell, Ciba-Vision GlaxoSmithKline 4 448 18% Alli, Aquafresh, Gaviscon, Nicorette, Zantac Bayer 4 703 14% Aspirine, Supradyn, Canesten Wyeth 2 150 12% Advil, Alavert, Caltrate Reckitt Benckiser 1 884 26% Clearasil, Dettol, Nurofen, Strepsils, Mucinex Boehring Ingelh. ('07) 1 100 10% Antistax, Bisolvon, Buscopan, Pharmaton Taisho 1 221 61% Avalon, Lipovitan D, Livita, Pabron Pierre Fabre 1 118 68% Klorane, Avene, Galenic, Elancyl, Nicogum Schering-Plough 1 008 6% Claritine, Coppertone Bristol-Myers Squibb 914 6% Enfamil, Expecta Sanofi-Aventis niet gepubliceerd Aspegic, Thinatiol, Hexomedine Omega Pharma 811 100% Wartner, XLS, Paranix, Silence,... SSL International 535 89% Durex, Scholl Footcare Chattem 359 100% Icy Hot, Gold Bond Arkopharma 224 100% 4-3-2-1 Minceur De omzetcijfers zijn gebaseerd op de cijfers in de jaarverslagen en/of persberichten van de betrokken ondernemingen, waar relevant omgerekend naar euro tegen de wisselkoersen van begin maart 2009.Xanax release
Money order phentermine purchase
Buy xanax vicodin online cheap