New tramadol tramadol hcl 50

New tramadol tramadol hcl 50

De meldingsdrempels voor belangrijke deelnemingen zijn vastgesteld op 3%, 5%, 7,5% en veelvouden van 5%. De drempel van 7,5% werd toegevoegd aan de statuten na beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 juni 2009. Meldingsformulieren kunnen worden gedownload van de website van de toezichthouder, CBFA (www.cbfa.be). Aandeelhouders die menen een melding te moeten doen, kunnen voor advies contact opnemen met Freya Loncin, Head of Legal (+32/9/381.02.15). Evolutie van de beurskoers Het aandeel in 2009 Voor de koersen van 26 juli 1998 tot en met 25 april 2000 werd retroactief rekening gehouden met de aandelensplitsing van 25 april 2000. Het aandeel van 1998 tot heden Omega Pharma 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Omega Pharma Bel 20 Beurskoers 2009 •Slotkoers op eerste handelsdag: 26,80 euro •Hoogste slotkoers: 36,145 euro (16 oktober) •Hoogste intraday notering: 36,250 euro (16 oktober) •Laagste slotkoers: 16,100 euro (30 maart) •Laagste intraday notering: 15,595 euro (26 maart) •Slotkoers op laatste handelsdag: 35,15 euro •Gemiddelde slotkoers 2009: 25,99 euro (256 handels- dagen) Omzet van het aandeel •Totale jaaromzet new tramadol tramadol hcl 50 2009: 480.224.660 euro •Gemiddelde dagomzet in information prescribing xanax 2009 op basis van de slot- koers: 1.875.878 euro Verhandeld volume •Totaal verhandeld jaarvolume new tramadol tramadol hcl 50 in 2009: 18.864.313 aandelen •Gemiddeld verhandeld dagvolume 2009: 73.689 aandelen •Jaarrotatie 2009: 0,78 (op basis van 24.227.303 uitstaande aandelen) •Gemiddeld aantal aandelen per transactie in 2009: 141,6 Beurskapitalisatie • Op basis van de slotkoers op 31 december 2009: 851.589.700 euro Dividend De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 3 mei 2010 voorstellen om over het boekjaar 2009 een brutodividend van 0,80 euro per aandeel uit te keren. Het aandeel wordt ex-dividend genoteerd op 5 mei 2010. Omega Pharma heeft sinds de beursintroductie in 1998 het dividend jaar na jaar verhoogd, maar houdt de pay-out ratio op een vergelijkbaar peil. Boekjaar Brutodividend 1998* 0,02 euro 1999** 0,033 euro 2000 0,05 euro 2001 0,08 euro 2002 0,new tramadol tramadol hcl 50 12 euro 2003 0,18 euro 2004 0,24 euro 2005 0,32 euro 2006 0,40 euro 2007 0,50 euro 2008 0,60 euro 2009 0,80 euro * omgerekend van Belgische frank naar euro ** omgerekend van Belgische frank naar euro, en na splitsing van het aandeel in 10 Warrants Per 31 december 2009 zijn er 334.430 warrants die recht geven om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten. Voormelde warrants maken allen deel uit van het Warrantplan 3. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de mogelijkheid tot participatie van personeelsleden, dienstenverleners en belangrijke derden een belangrijke stimulans vormt tot de verdere uitbouw en groei van de Vennootschap.

Voor verdere details wordt verwezen naar Toelichting 27 in de geconsolideerde jaarrekening. Financiele kalender Financiele dienstverlening Omega Pharma doet voor new tramadol tramadol hcl 50 de financiele dienstverlening aan de Aandeelhouders een ionamin phentermine buy beroep op Bank Degroof, Dexia Bank, Fortis Bank, ING Bank new tramadol tramadol hcl 50 Belgie, KBC Bank en Petercam.Buy xanax from
Advanced agcode buy online tramadol
Hydrocodone how long in system