Css order phentermine online

Css order phentermine online

Op 31 december 2007 was dat 16.450.190,63 euro en 26.205.848 aandelen. Op 31 maart 2008 bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap 16.451.find photos oxycodone 521,34 euro en is vertegenwoordigd door 26.207.968 aandelen. De wijzigingen in deze periode zijn door de volgende notariele akten te verklaren: •5 februari 2007: creatie van 8.750 nieuwe aandelen naar aanleiding css order phentermine online van de uitoefeningen van warrants, waardoor het totale aantal aandelen op 26.993.431 werd gebracht, en bijhorende kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waardoor het maatschappelijk kapitaal op 16.320.395,61 euro en de uitgiftepremies op 342.061.285,85 euro werden gebracht. •5 februari 2007: creatie van 153.210 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefe- ningen van warrants, waardoor het totale aantal aandelen op 27.146.641 werd gebracht, en bijhorende kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waardoor het maatschappelijk kapitaal op 16.413.026,28 euro en de uitgiftepremies op 348.186.810,08 euro werden gebracht. •9 maart 2007: vernietiging van 1.000.000 ingekochte eigen aandelen zonder kapitaal- vermindering, waardoor het totale aantal aandelen op 26.146.641 werd gebracht.

•6 juli 2007: creatie van 49.907 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefe- ningen van warrants, waardoor het totale aantal aandelen op 26.196.548 werd gebracht, en bijhorende kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waardoor het maatschappelijk kapitaal op 16.444.353,0 euro en de uitgiftepremies op 349.472.778,15 euro werden gebracht. •7 september 2007: creatie van 6.250 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefeningen van warrants, waardoor het totale aantal aandelen op 26.202.798 werd gebracht, en bijhorende kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waardoor het maatschappelijk kapitaal op 16.448.276,13 euro en de uitgiftepremies op 349.767.064,40 euro werden gebracht. •7 december 2007: creatie van 3.050 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefeningen van warrants, waardoor het totale aantal aandelen op 26.205.848 css order phentermine online werd gebracht, en bijhorende kapitaalverhoging binnen het hydrocodone cough med toegestane css order phentermine online kapitaal waardoor het maatschappelijk kapitaal op 16.450.190,62 euro en de uitgiftepremies op 349.884.137,56 euro werden gebracht. •6 februari 2008: creatie van 2.120 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefeningen van warrants, waardoor het totale aantal aandelen op 26.207.968 werd gebracht, en bijhorende kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waardoor het maatschappelijk kapitaal op 16.451.521,34 euro en de uitgiftepremies op 349.923.659,73 euro werden gebracht. De meest recente situatie is telkens terug te vinden op de corporate website (www.omega- pharma.be), in het Investor Center, onder de rubriek Info voor aandeelhouders. Structuur van het aandeelhouderschap en kennisgevingen van deelneming Op basis van de kennisgevingen van deelneming die de Vennootschap tot op 31 maart 2008 heeft ontvangen, en css order phentermine online rekening houdend met de noemer op hydrocodone no presription datum van 31 maart 2008, ziet het aandeelhouderschap van Omega Pharma NV er als css order phentermine online volgt uit: Basis effectieve stemrechten effectieve en toekomstige stemrechten (fully diluted) Couckinvest NV en Marc Coucke (kennisgeving van 2 oktober 2007) 7 471 746 (28,51%) 7 476 746 (28,29%) Goldman Sachs International Group (kennisgeving van 26 juli 2007) 1 307 780 (4,99%) 1 307 780 (4,95%) Omega Pharma NV - eigen aandelen (kennisgeving van 26 december 2007) 1 338 538 (5,11%) 1 338 538 (5,07%) Publiek 16 089 904 (61,39%) 16 304 453 (61,69%) Totaal 26 207 968 (100%) 26 427 517 (100%) De Vennootschap ontving tevens een afschrift van de aanmeldingen van Couckinvest NV en de heer Marc Coucke aan de CBFA krachtens artikel 74, §6 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Uit deze aanmeldingen blijkt dat Couckinvest NV en M. Coucke op 1 september 2007 respectievelijk 7.922.501 en 11.245 effecten met stemrecht van Omega Pharma NV aanhielden - zijnde 7.933.746 effecten in onderling overleg.

Op basis van het totale aantal van 26.196.548 effecten met stemrecht op 1 september 2007 stemt hun participatie overeen met 30,29%. De kennisgevingen zijn ook beschikbaar onder de rubriek Persberichten op de corporate website.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap worden, voor de toepassing van de artikelen 1 tot 4 van de Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen de toepasselijke quota bepaald op 3%, 5% en de veelvouden van 5%.

Belangenconflicten In 2007 werd de procedure van artikel 523 cheap online order phentermine color phentermine viagra xanax rx without van het Wetboek van vennootschappen twee maal toegepast.Com new phentermine order phentermine online
Herbs that mimic hydrocodone
Most reliable online pharmacy phentermine hcl without prescription