Hydrocodone withdrawal symptoms how long, check money order phentermine

Hydrocodone withdrawal symptoms how long

+32 (9) 381 02 00 Investor Relations: Chris.vanraemdonck@omega-pharma.be E-mail: info@omega-pharma.be website: www.omega-pharma.be ^/OMEGA PHARMA 2009 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Profiel van de Groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Markante gebeurtenissen in 2009 8 Profiel en positionering 11 Highlights 2009 12 Omega Pharma op de wereldkaart 14 OTC, een markt met toekomst 16 Generische geneesmiddelen 19 Omega Pharma, een uniek businessmodel 20 Operational Excellence 22 Het merkenbeleid van Omega Pharma 25 Corporate Governance Verklaring 29 Raad van Bestuur en gespecialiseerde comites 31 Directiecomite 41 Curricula vitae 44 Remuneratieverslag 46 Corporate Governance Charter 50 Interne controle- en risicobeheersystemen 51 Extern toezicht 51 Beurs- en aandeelhoudersinformatie 53 Informatie voor de Aandeelhouder 54 Relevante elementen bij een openbaar overnamebod 59 Jaarlijkse informatie 61 Geconsolideerde jaarrekening 63 Geconsolideerde jaarrekening 64 Geconsolideerde balans 65 Totaal opgenomen resultaat voor de periode 66 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 67 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 68 Verslag van de Raad van Bestuur 69 Algemene informatie 74 Samenvatting van de waarderingsregels 74 Beheer van risico's 84 Segmentinformatie 93 Toelichtingen 97 Verslag van de Commissaris 138 141 Statutaire jaarrekening Kerncijfers Geconsolideerde resultaten volgens IFRS (in duizend euro) 2009 2008 Evolutie 2009/2008 Resultatenrekening Netto omzet 813 hydrocodone withdrawal symptoms how long 763 811 283 + 0,3 % Bedrijfskasstroom (EBITDA) (1) 130 304 130 148 + 0,1% Afschrijvingen en waardeverminderingen (DA) (21 164) (21 672) - 2 % Niet-recurrente elementen 1 948 (9 901) Bedrijfsresultaat (EBIT) (2) 111 087 98 575 + 13 % Financieel resultaat excl. niet-recurrente financiele lasten (25 311)hydrocodone withdrawal symptoms how long (39 867) - 37 % Niet-recurrente wisselkoersverschillen (4 040) Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 85 776 58 708 + 46 % Belastingen op het resultaat (11 566) (7 900)phentermine hydrocodone withdrawal symptoms how long without prescription in + 46 % Netto winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 74 210 50 808 + 46 % Netto winst van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode (24% participatie Arseus) 2 702 3 569 Netto winst van de Groep (3) 76 912 54 377 + 41 % Recurrente netto winst uit voortgezette activiteiten 72 754 66 442 + 10 % Gemiddeld aantal aandelen (4) 23 347 309 23 673 785 Marktkapitalisatie op 31 december 851 590 654 hydrocodone withdrawal symptoms how long 137 Data per aandeel, in euro Recurrente netto winst van de Groep per aandeel 3,12 2,81 + 11 % Netto winst van de Groep per aandeel 3,30 2,30 + 43 % Bruto dividend per aandeel 0,80 0,60 + 33 % Netto dividend per aandeel 0,60 0,45 + 33 % Balansgegevens Balanstotaal 1 338 452 1 417 253 Eigen vermogen voor dividenduitkering 660 518 600 520 Netto financiele schuld 282 318 433 317 Werkkapitaal 58 286 124 243 Kernratio's Bruto marge 53 % 57 % EBITDA-marge 16 % 16 % Gearing 43 % 72 % * Een volledige begrippenlijst is te vinden op de binnenkaft achteraan deze jaarbrochure. (1)Bedrijfskasstroom (EBIT+DA) voor niet-recurrente elementen maar na corporate kosten. (2)Ebitda minus DA na verrekering van niet recurrente elementen. (3)Netto winst uit voortgezette activiteiten - niet-recurrente elementen (incl. wisselkoersverschillen) en gerelateerd belastingseffect volgens de effectieve belastingsvoet. (4)Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen, na aftrek van de eigen aandelen. Van 23 naar 814 miljoen euro omzet sinds beursintroductie Consumer Health (OTC) Professional hydrocodone withdrawal symptoms how long Health (Arseus) 0 1200 3 Oj 1007 Q. 'o' 789 1 814 1 Oj s .o a c sintroduct start in 3 Qj Q 23 1000 800 600 400 200 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Elk jaar een hoger dividend 0,800 Bruto dividend alyce com order phentermine site per aandeel, in euro 0,8 0,6 0,400 0,180 0,4 0,2 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,120 0,800 n _ 0,050 * Stevige bedrijfskasstroom 20 15 10 5 0 als procent van de geconsolideerde omzet 30 60 90 120 150 in miljoen euro (*) Bedrijfsresultaat (EBIT) vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen, voor niet-recurrente elementen en na corporate kosten.

De gegevens voor 2006, 2007 en 2008 hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (Consumer Health/OTC), zonder Arseus dat in 2007 werd afgesplitst. IOMEGA PHARMA De specialist in voorschriftvrije geneesmiddelen, verzorgings- en gezondheidsproducten Omega Pharma is actief in het domein van de verzorgings- en gezondheidsproducten die de consument zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen (Over-The-Counter of OTC-producten). Met haar innovatieve kwaliteitsproducten wil Omega Pharma de consument de mogelijkheid bieden om een gezonde levensstijl na te streven en een beter gevoel van welzijn te ervaren. Omega Pharma profileert zich hierbij als de aangewezen partner van de apotheker, voor wie de commercialisering van OTC-producten een belangrijk deel van zijn inkomsten vertegenwoordigt. De basis van de Groep werd gelegd in 1987 en sindsdien heeft Omega Pharma een opmerkelijk en indrukwekkend parcours afgelegd.Buy xanax excellent
Hydrocodone online without prescriptions
Taking zolpidem