Hydrocodone bitartrate ibuprofen, search buy prednisone online buy phentermine cheap buy adipex

Hydrocodone bitartrate ibuprofen

Winst per aandeel 2008 2007 154 787 25 800 (in duizend euro tenzij anders vermeld) Gewone winst per aandeel Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van de Onderneming Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (in duizend) Gewone winst per aandeel (in euro) Winst uit afgesplitste activiteiten Gewone winst per aandeel uit afgesplitste activiteiten (in euro) Gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten (in hydrocodone bitartrate ibuprofen euro) 54 259 154 787 23 674 25 800 222 26 021 2,30 5,95 108 993 4,19 54 259 154 787 12 065 (89 392) 66 324 65 395 23 674 25 800 2,80 2,53 54 259 154 787 12 065 (89 392) 66 324 65 395 23 674 25 800 222 Verwaterde winst per aandeel Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van de Onderneming Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (in duizend) Effect van warrants 436 Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd) (in duizend) Verwaterde winst per aandeel (in euro) Winst uit afgesplitste activiteiten Verwaterde winst per aandeel uit afgesplitste activiteiten (in euro) Winst per aandeel voor eenmalige posten Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van de Onderneming Eenmalige posten, na belasting 437 Winst voor eenmalige posten toekenbaar aan aandeelhouders van de Onderneming Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (in duizend) Gewone winst per aandeel voor eenmalige posten (in euro) Verwaterde winst per aandeel voor eenmalige posten Winst toe te kennen aan de aandeelhouders van de Onderneming Eenmalige posten, na belasting * Winst voor eenmalige posten toekenbaar aan aandeelhouders van de Onderneming Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (in duizend) Effect van warrants ** Verwaterde winst per aandeel (in euro) Bij de berekening van de ratio's op basis van het aantal aandelen, worden de ingekochte eigen aandelen in mindering gebracht van het totaal aantal aandelen. (in duizend hydrocodone bitartrate ibuprofen euro) Goodwill R&D Conces- sies en octrooien Merken Soft ware Andere TOTAAL Jaar afgesloten op 31 december 2007 Netto boekwaarde begin periode 478 586 19 956 2 954 255 664 5 523 133 762 816 Wisselkoersverschillen op de aanschaffingswaarde (1 854) (283) (7) (2 144) Investeringen Interne ontwikkeling 3 937 625 4 562 Aangekocht bij derden 3 208 99 199 894 138 4 538 Door bedrijfscombinaties 105 041 184 100 124 290 225 1 229 841 Verkopen en buitengebruikstellingen (125) (851) (719) (428) (913) (34) (3 070) Aanpassingen van lokale boekingen conform de consolidatieregels 690 (839) 1 076 (606) 158 (72) 407 Kosten verbonden aan afgesplitste activiteiten (136 409) (7 936) (2 577) (168) (6 642) (22) (153 754) Wisselkoersen hydrocodone bitartrate ibuprofen op afschrijvingen 103 3 106 Waardeverminderingen van het jaar (6 300) (485) (52) (1 756) (6) (8 599) Afschrijvingen op verkopen en buitengebruikstellingen 517 591 356 816 2 280 Toepassing van consolidatieregels voor afschrijvingen op lokale boekingen 139 (266) 148 217 238 Gecumuleerde afschrijvingen verbonden aan afgesplitste activiteiten 2 403 1 200 117 4 370 7 8 097 Netto boekwaarde einde periode 445 929 14 238 1 972 379 521 3 512 146 845 318 Saldo per 31 december 2007 Aanschaffingswaarde 445 929 26 511 5 377 389 152 9 963 151 877 083 Gecumuleerde afschrijvingen (12 273) (3 404) (9 632) (6 451) (5) (31 765) Netto boekwaarde 445 929 14 238 1 973 379 520 3 512 146 845 318 Jaar afgesloten op 31 december 2008 Netto boekwaarde begin periode 445 929 14 238 1 973 379 521 3 512 146 845 318 Wisselkoersverschillen op de aanschaffingswaarde (5 094) (983) (9) (158) (21) (6 265) Investeringen Interne ontwikkeling 4 918 555 5 473 Aangekocht bij derden 5 113 710 594 1 004 105 7 526 Door bedrijfscombinaties 33 435 106 1 371 30 34 942 Verkopen en buitengebruikstellingen (37) (946) (132) (45) (2 215) (3 375) Aanpassingen van lokale boekingen conform de consolidatieregels 72 1 143 73 (61) 1 227 Wisselkoersen op afschrijvingen 626 8 14 15 663 Afschrijvingslasten Afschrijvingen van het jaar (5 991) (302) (350) (1 864) (20) (8 527) Door bedrijfscombinaties (91) (284) (11) (386) Afschrijvingen op verkopen en buitengebruikstellingen 1 001 109 2 214 3 324 Toepassing van consolidatieregels voor afschrijvingen op lokale boekingen (880) (73) (953) Netto boekwaarde einde periode 474 2 32 17 976 1 564 381 805 3 219 170 878 967 Saldo per 31 december 2008 Aanschaffingswaarde 474 2 32 34 613 6 124 392 057 9 389 195 916 611 Gecumuleerde afschrijvingen (16 637) (4 560) (10 252) (6 170) (25) (37 644) Netto boekwaarde 474 233 17 976 1 564 381 805 3 219 170 878 967 Goodwill R&D Conces- Merken hydrocodone bitartrate ibuprofen Soft- Andere TOTAAL sies en ware octrooien (in duizend euro) Goodwill Goodwill wordt jaarlijks getest op bijzondere waardeverminderingen en wordt geboekt tegen kostprijs min gecumuleerde bijzondere-waardeverminderingsverliezen.Adderall online pharmacy overseas
In phentermine pill uk
Hydrocodone hydrocodone5s.forumup.us link
Buy tramadol online cash on delivery
School shootings ritalin prozac